anasayfa / İzlence / ATA 151 İzlence

ATA 151 İzlence

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

2 AKTS Kredisi                               1. Yıl – 1. Yarıyıl Lisans                   ATA 151

2 Saat / Hafta                                    Dersler: 2 Saat / Hafta                      Zorunlu

Öğretim Üyesinin Adı: Ydr. Doç. Dr. Orhan Çekiç

Tel: 216 6261050 / 2920

e – mail: orhançekiç@maltepe.edu.tr

 

Dersle İlgili Görüşme Saatleri:

Pazartesi : 13.00-17.00 ; Salı: 13.00 – 17.00; Çarşamba: 15.00 – 17.00

Dersin Genel Amacı: Türk İnkılâbının tarihi anlamını ve önemini kavratmak; Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını anlatmak ve muasır medeniyet hedefini özümsetmek; Kurtuluş Savaşı’nın oluşum koşullarını açıklayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu öğrenciye yansıtmak; Atatürkçülüğü öğrencilere benimsetmek.

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrenci;        

 1. Türk Kurtuluş Savaşı’na neden olan etkenleri anlayabilecektir.
  • Osmanlı İmparatorluğu’nu çöküşe götüren nedenleri anlar ve tartışır.
  • Kurtuluş mücadelesine giderken içinde bulunulan koşulların farkına varır.
  • Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıkları öğrenir.
 2. Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarını öğrenir.
  • Milli egemenliği Türk Milleti adına kullanan en yüce organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş koşullarını anlar.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada varlığının temeli olan Lozan Antlaşması’nın getirilerini özümser.
  • Milli egemenliği en iyi gerçekleştiren devlet şeklinin laik ve demokratik cumhuriyet olduğunu anlar.
 3. Türk İnkılâbının koşullarının ve oluş şeklinin farkına varır.
  • Türk İnkılâbının felsefesini, ruhunu ve amacını özümser.
  • Atatürk ilke v devrimlerini öğrenir ve anlar.

Genel Yeterlikler: Türk Kurtuluş Savaşı ve İnkılâbını başından itibaren öğrenerek, geçmişin koşullarının günümüzle karşılaştırmasını yapabilme. Ülke sorunları hakkında geçmişten çıkarılan dersler ışığında fikir yürütebilmek, geçmişle gelecek arasında köprü kurma yeteneğini kazanmak.

Öğretim ve Yönetim Teknikleri: Anlatım, soru – cevap, tartışma, görsel malzemelerden yararlanmak.

Dersin İçeriği:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve inkılâp yorumu,
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler,
 • Mondros’a giden yol,
 • İşgaller ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi,
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
 • Milli Mücadele için ilk adım, kongre hazırlıkları,
 • Erzurum ve Sivas Kongreleri,
 • TBMM’nin açılması ve Kurtuluş Savaşı’nın yönetimini ele alması,
 • Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele, 1’inci, 2’inci İnönü Savaşları,
 • Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan öncesi,
 • Lozan Antlaşması ve Sevr ile kıyaslanması.

Dersin Değerlendirmesi:

Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği gereğince,

 • Eski yönetmeliğe tabi öğrenciler için, yarıyıl içi sınav notunun %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı, dönemlik başarı notunu oluşturur.
 • Yeni yönetmeliğe tabi öğrencilerde ise, yarıyıl içi sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınav notunun %50’si, dönemlik başarı notunu teşkil eder.
 • Öğrencinin devam yüzdesine göre, %5 oranında bir kanaat notu, başarı notuna eklenir.

Önşart / Önerilen: Yok

Kullanılan Kaynaklar:

 1. Prof. Dr. Ayferi Göze, “Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi”
 2. Prof. Dr. Toktamış Ateş, “Türk Devrim Tarihi”
 3. Prof. Dr. Suna Kili, “Türk Devrim Tarihi”
 4. Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç, “İmparatorluktan Cumhuriyet’e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli”
 5. Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”

Dersin Zaman Planı:

 1. Hafta: Genel bir giriş
 2. Hafta: Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı
 3. Hafta: Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler ve Mondros’a giden yol
 4. Hafta: Mondros Mütarekesi
 5. Hafta: Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
 6. Hafta: Milli Mücadele için ilk adım, kongre hazırlıkları
 7. Hafta: Erzurum Kongresi
 8. Hafta: Ara Sınav
 9. Hafta: Sivas Kongresi
 10. Hafta: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
 11. Hafta: Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele
 12. Hafta: Büyük Taarruz
 13. Hafta: Mudanya Ateşkes Antlaşması
 14. Hafta: Saltanatın kaldırılması
 15. Hafta: Lozan Barış Konferansı.
 16. Hafta: Final Sınavı

Hakkında Orhan Çekiç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!