ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARINA HAKSIZ,MESNETSİZ VE HUKUKSUZ

ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARINA HAKSIZ,MESNETSİZ VE HUKUKSUZ

İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV), Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği "Tarihte Türkler - Ermeniler ve Gerçekler" başlıklı Sempozyum 3-4 Aralık 2005 tarihinde Bodrum'da yapıldı. Sempozyumun gerçekleştirilmesinde...
FENER RUM PATRİKHANESİ

FENER RUM PATRİKHANESİ

Patrikliğin "tüzel kişiliği" ol dığı için, bir yüksek okul ac şansı hiçbir şekilde yok. Bun men, bu okulun "Özel Ten Yüksek Okulu" statüsünde açmasını istiyor, “Türkiye'bütün yüksek okullar YÖK'e...
NUTUK

NUTUK

Bu eser, yalnız gecmis bir devrin hikâyesi olarak dunumuzu anlatmakla kalmaz; yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın hem bugününe hem yarınına ışık tutar. Kısaca ifade etmek gerekirse,...
LOZAN KONFERANSI

LOZAN KONFERANSI

Lozan Konferansı görüşmelerinin kesildiği dönemde 1 Nisan'da yeni seçimlere gidilmesi kararı alınmış ve böylece "İhtilal Meclisi" gibi çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "birinci" dönemi sona ermişti. Öte yandan bakanlar...
HÜKÜMETİN HAZIRLADIĞI TASARIYA TEPKİ

HÜKÜMETİN HAZIRLADIĞI TASARIYA TEPKİ

Kamuoyu son günlerde imam hatip ve YÖK tartışmalarıyla çalkalanıyor. Üniversite hocaları bugünkü hükümete tepkileri ni çeşitli eylemlerle dile getirirken Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Görevlisi Yard. Doç....

100. DÖNÜMÜNDE 19 MAYIS 1919’u ANLAMAK

Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun'a çıkışı, genel olarak Türk Kurtuluş Savaşı'na giden sürecin başlangıcı kabul edilir. Ne var ki, bu atamayla Sultan Vahdettin'in neyi amaçladığı...
19 MAYIS 1919'U 100. YILINDA BİLE KAVRAYAMAMANIN HAFİFLİĞİ

19 MAYIS 1919’U 100. YILINDA BİLE KAVRAYAMAMANIN HAFİFLİĞİ

Neden bu başlık? Çünkü, aşağıda sunacağim Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinden de kolayca görülebileceği gibi, bu konu özellikle son 50 yıldan bu yana, tamamen kasıtlı olarak yanlış aktarılmakta, tarihsel...
ATATÜRK, BİR TEK DALI KESTİRMEDİ, ONUN YERİNE KÖŞKÜ TAŞITTI. BİR DE BAKTIK KÖŞK YÜRÜMÜŞ. Hükümetin bundan haberi var mı ola!… YÜRÜYEN KÖŞK

ATATÜRK, BİR TEK DALI KESTİRMEDİ, ONUN YERİNE KÖŞKÜ TAŞITTI. BİR DE BAKTIK...

Gazi ilk kez Yalova’ya  19 Ağustos 1929 tarihinde, Ertuğrul yatıyla  geldi. Beraberinde İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Özel Kalem Müdürü Tevfik Bey, Başyaver Rusuhi Bey, Kılıç Ali Bey ve Salih...
23 NİSAN EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 NİSAN EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ülkenin çok zor koşullarda yaşadığı, karanlık günlerdi. Mondros Ateşkes Antlaşması  imzalanmış, buna dayanılarak 13 Kasım 1918 günü düşman donanması İstanbul’a gelmişti. Bunun daha da ağırı olarak 16 Mart 1920’de İstanbul...
SULTAN VAHDETTİN’İN MEKKE BEYANNAMESİ VE MUSTAFA KEMAL PAŞA

SULTAN VAHDETTİN’İN MEKKE BEYANNAMESİ VE MUSTAFA KEMAL PAŞA

1 Kasım 1922 tarihindeki oturumunda çıkarılan yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi,  “Saltanat” ‘a son vermiş ve bu tarihten itibaren Sultan Vahdettin, ülkeden ayrıldığı 17 Kasım 1922 tarihine kadar...
CUMHURİYET’İN 15. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYET’İN 15. YIL DÖNÜMÜ

30 Ekim 1938 tarihli Kurun gazetesinin, Cumhuriyet’in 15. dönüm yılında manşeti şu : “Memleket candan gelen emsalsiz bir sevinç içinde çalkalanıyor.” Alt başlıktan “Bayramın birinci gününün açık bir havada fevkalade...
KIBRIS SORUNU

KIBRIS SORUNU

ADA’NIN COĞRAFİ KONUMU Kıbrıs Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye, Doğusunda 112 km mesafe ile Suriye, 267 km ile İsrail, 162 km ile Lübnan; Güneyinde...
MİLLİ İKTİSAT VE TASARRUF CEMİYETİ

MİLLİ İKTİSAT VE TASARRUF CEMİYETİ

Türkiye"nin 1930"lara doğru devletçilik yönünde değişen eko­nomi politikasına bağlı olarak hü­kümet denetiminde kurulan ve yer­li malı kullanımı ile tasarrufu özen­dirirken yeni ekonomi politikasının halka benimsetilmesinde ve propa­gandasında işlev gören...
İSTİKLAL MARŞI NEDEN VE NASIL YAZILDI?

İSTİKLAL MARŞI NEDEN VE NASIL YAZILDI?

  Kapkaranlık günlerdi. Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve milletin kaderine el koymuştu. Belli ki Anadolu, emperyalist Batı’nın Türkiye için hazırladığı Sevr planına karşı ayağa kalkmış, direniyordu. Mustafa Kemal’in önderliğindeki bu...
İSTİKLAL MARŞI FİKRİ NASIL OLUŞTU?

İSTİKLAL MARŞI FİKRİ NASIL OLUŞTU?

  Kapkaranlık günlerdi. Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve milletin kaderine el koymuştu. Belli ki Anadolu, emperyalist Batı’nın Türkiye için hazırladığı Sevr planına karşı ayağa kalkmış, direniyordu. Mustafa Kemal’in önderliğindeki bu...
HİLAFET NASIL KALDIRILDI?

HİLAFET NASIL KALDIRILDI?

  Cumhuriyet gibi bir düzeninin Türkiye’de yerleşebilmesinde son bir engel kalmıştı: Hilafetin kaldırılması. Mustafa Kemal’in devrimci atılımlarının en önemlilerinden biri olarak kabul edilen “Hilafetin Kaldırılması” meselesi başlangıçta Batı dünyasının çok az ilgisini çekmişti. Oysa Türklerin...
CUMHURİYET İŞTE BÖYLE KURULDU!...

CUMHURİYET İŞTE BÖYLE KURULDU!…

  ÖNCE LOZAN İMZALANIYOR  Bakanlar Kurulu Başkanı Hüseyin Rauf Orbay, yanında Meclis İkinci Başkanı Fuat Paşa (Ali Fuat Cebesoy) olduğu halde Çankaya Köşkü’ne çıkmış,  Gazi’ye Lozan Antlaşması’nın imzalandığı müjdesini iletmiş ve...
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN “UZAKTAN EĞİTİM” YÖNTEMİYLE VERİLMESİ YANLIŞTIR.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN “UZAKTAN EĞİTİM” YÖNTEMİYLE VERİLMESİ YANLIŞTIR.

Bu dönemler geçicidir. Yeni yetişen nesilleri,  Atatürk’ten uzaklaştırma gayretleri boşunadır. Bir gün, içinde bulunduğumuz  bu dönemin  “Siyasî Tarihi” mutlaka yazılacak ve üniversitesinde bu dersin sınıfta, öğrenciyle yüz yüze olarak...
30 AĞUSTOS’UN GÜNÜMÜZDEKİ ANLAMI…

30 AĞUSTOS’UN GÜNÜMÜZDEKİ ANLAMI…

Tarihte pek az savaş 26 Ağustos günü başlayıp  30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sonuçlanan zafer kadar önemli sonuçlar doğurmuştur. Gerçekten de bu savaşın kaybedeni sadece Yunanistan olmamış, yanı...

GENE Mİ BOĞAZİÇİ?

GENE Mİ BOĞAZİÇİ? Boğaziçi Üniversitesi’ne konuk konuşmacı olarak çağrılan Yunan asıllı İngiliz Hamza Andreas Tzortis, daha önce de bir çok kez buna benzer konuşmaları bir çok yerlerde yapmış olmalı ki,...

Dersim İsyanı ve Sonuçları

Coğrafi Durum Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Tunceli, doğusunda Bingöl, batısında Malatya, kuzey Erzincan ve güneyinde Elazığ illeri ile çepeçevre kuşatılmış olup 7774 kilometre karelik bir alana sahiptir. Tarihte...

Atatürk’ün Bursa Nutku

Atatürk'ün "Bursa Nutku" gerçekten var mı, yoksa bu bir fanteziden mi ibaret? Neden bazı çevreler ilk günden beri bu Nutka şiddetle karşı çıkarken, kimi çevreler aynı şiddetle savunur? Ağır Ceza...

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif

Kapkaranlık günlerdi. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve milletin kaderine el koymuştu. Belli ki Anadolu, emperyalist Batı'nın Türkiye için hazırladığı Sevr planına karşı ayağa kalkmıştı, direniyordu. Mustafa Kemal'in önderliğindeki bu...

Atatürk, İnönü, Hitler ve Erdoğan

Başbakan Erdoğan'ın İsmet Paşa'yı Adolf Hitler'e benzetmesi geniş bir polemiğe yol açtı. Bunun hemen ardından Başbakan Erdoğan gazetecilere bu kez Atatürk'ün İsmet Paşa'ya gönderdiği 19 Şubat 1931 tarihli bir...

“Ermeni Soykırımının” Hukuki Bir Dayanağı Yoktur

Aralık 2008 Türkiye'de bir kısım entellektüel şu sıralarda Ermeni'lerden özür diliyoruz diye bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyanın hedefi, hukuki bir dayanağı olmayan 'sözde Ermeni soykırımına' kamu oyu baskısı ile siyasi...

Türkiye Bir Hukuk Devletiyse, Ruhban Okulu Açılamaz…

Heybeliada Ruhban Okulunun yeniden açılması sorunu, siyasal gündemimizin baş sıralarını işgal etmeye devam ediyor. Yapılan televizyon programlarının haddi hesabı yok. Köşelerinde konuyu tartışan yazarlarımız arasında da bir mutabakat gözlenmiyor....

İçimizden Vurulmuş Gibiyiz – Söyleşi

Son zamanlarda bir grup aydının Ermeni meselesine ilişkin olarak yapmış oldukları özür dileme kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bunu planlayanlar ya da uygulayıcılar olayın insani boyutundan yola çıktıklarını söylüyorlar ve diyorlar...

Dünya da Laiklik

"Bir politikacımızın dile getirdiği gibi, "...laiklik sahiden de bu ülkede toplum üzerinde bir 'travma' etkisi yapmış mıdır? Toplum bu yeni düzenden bir rahatsızlık duymuş mudur?" şeklindeki sorunuza geleceğim. Şimdiden...

Heybeliada Ruhban Okulu ve “EKÜMENİK” Patrikhane Sorunu

Heybeliada Ruhban Okulu'nun (kısaca HRO olarak anılacaktır) kapılarının öğrenime yeniden açılması meselesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin (kısaca Patrikhane olarak anılacaktır) "ekümeniklik" iddialarıyla birleşerek, son zamanlarda Türkiye üzerinde yoğun bir siyasal baskıya...

80. Yılında Büyük Nutuk (Söylev)

"Sayın Baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek...

24 Nisan ve Ermeni Meselesi

Her yılın 24 Nisan'ında özellikle Ermeni Diasporası, o günün Ermeniler'in Türkler tarafından soy kırımına tabi tutuldukları gün olarak kabul edilmesi için dünyanın dört bir tarafında yoğun etkinliklerde bulunmakta, çeşitli...

Ruhban Okulu Meselesi’ndeki Arka Pencere

17 Haziran 2009 Dünya ortodokslarının çok büyük bir bölümünü temsil eden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla, hükümet yetkilileriyle görüştü. Bu görüşmelerde...